Ajkule i raže

Fascinantne činjenice o ajkulama i ražama

Ajkule i raže:

… nemaju kosti! Čitav njihov skelet izgrađen je od hrskavice. Zato se zovu hrskavičave ribe

… su među najstarijim ribama! Pojavile su se prije oko 450 miliona godina, pa su starije od dinosaurusa!

… imaju predstavnika koji je najveća riba na svijetu! To je kit ajkula!

… ne žive sve u morima i okeanima! Neke vrste kao što je bik ajkula ili više vrsta raža, žive stalno ili povremeno u rijekama i jezerima.

… imaju šesto čulo! Ajkule imaju imaju specijalne organe Lorencinijeve ampule koje služe za prijem električnih vibracija i kojima nalaze plijen pomoću njegovih otkucaja srca.

… imaju daleko manju stopu napada na ljude od drugih životinja! Krave, nilski konji, komarci i psi samo su mali broj vrsta koje su mnogo više opasne za ljude od ajkula!

… uključuju i neke vrste koje uopšte ne spavaju! Neke ajkule imaju potrebu za stalnim plivanjem kako bi disale i zato nikada ne spavaju, već samo ostaju u nekoj vrsti polusvijesti.

… mogu imati i do 15 redova zuba! Prvi red čine oni najveći i najsnažniji.

… mogu da pomjeraju obje vilice! Kod hrskavičavih riba, gornja vilica nije vezana za lobanju, pa može i ona da se pomjera.

… nemaju puno predatora, a ljudi predstavljaju najveću opasnost za ajkule i raže! Godišnje se ulovi i preko 100 miliona ajkula, ne računajući raže!

Nazad na Fascinantne činjenice

(Visited 8 times, 1 visits today)