Anketa o biodiverzitetu Jadrana

1. Anketa o biodiverzitetu Jadrana

Ova anketa je jedna od aktivnosti projekta „Centar za zaštitu biodiverziteta mora Boka Akvarijum – MonteAqua“ (orig.eng. „Marine Biodiversity Conservation Center “Boka Aquarium” – MonteAqua“) koji Institut za biologiju mora iz Kotora sprovodi u saradnji sa Centrom za ribarstvo i zaštitu biološke raznovrsnosti kopnenih voda Instituta za biologiju i ekologiju Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Projekat je omogućen donacijom Norveškog ministarstva vanjskih poslova, koje zastupa Norveška ambasada u Beogradu. Više informacija o projektu je dostupno na Web stranici projekta: http://www.aquariumboka.ucg.ac.me/.

1.1 Ciljevi ankete

Anketa se sprovodi kao aktivnost projekta MonteAqua sa ciljem ocjene stavova javnosti o značaju biodiverziteta Jadrana. Rezultati dobijeni Anketom će biti upotrebljeni kao jedno od polazišta za definisanje programa rada Centra za zaštitu biodiverziteta Jadrana u okviru Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore.

1.2 Opšta pitanja

Pol:
muškiženski

Godine:
18-2930-4950-69Iznad 70

Obrazovanje:
Osnovna školaSrednja školaFakultetMasterDoktorat

Mjesto stanovanja:
SeloGrad

1.3 Stavovi o značaju biodiverziteta

Biodiverzitet čini (obilježiti SVE tačne odgovore):
Raznovrsnost vrstaRaznovrsnost mineralaRaznovrsnost ekosistemaRaznovrsnost gasovaRaznovrsnost gena

Biodiverzitet je značajan za (obilježiti SVE tačne odgovore):
BiosferuIstorijuTurizamSaobraćај

Da li je biodiverzitet značajan za opstanak čovjeka:
DaNeNe znam

1.4 Stavovi o zaštiti biodiverziteta

Crna Gora ima Strategiju biodiverziteta sa Akcionim planom?
DaNeNe znam

Da li je lokalno stanovništvo dovoljno uključeno u zaštitu biodiverziteta u Crnoj Gori?
DaNeNe znam

Da li su muškarci i žene u Crnoj Gori ravnopravno uključeni u zaštitu biodiverziteta?
DaNeNe znam

Ukoliko ste na prethodno pitanje odgovorili sa NE, ko je po Vašem mišljenju favorizovan?
ŽeneMuškarci

1.5 Stavovi o ugroženosti biodiverziteta Jadrana

Da li je ugrožen biodiverzitet Jadrana? :
DaDjelimičnoNeNe znam

Obilježite vrste koje su ugrožene u Jadranu (obilježiti SVE ugrožene vrste):
BrancinMorska kornjačaDobri delfinMušljaMorski konjić

Kojim vrstama školjki nije dozvoljena trgovina (obilježiti SVE vrste):
PalasturaMušljaKamenicaPrstac

Invazivnom se naziva vrsta koja ima negativan uticaj na (obilježiti SVE tačne odgovore):
Zdrave ljudeKlimuEkonomijuBiodiverzitet

Invazivna vrsta u Jadranu je (obilježiti SVE tačne odgovore):
Plavi rakPaun ribaPalasturaCrveni koral

1.6 Stavovi o Centru za zaštitu biodiverziteta Jadrana

Crnoj Gori je potreban Centar za zaštitu biodiverziteta Jadrana:
DaNeNe znam

Da li morski akvarijumi doprinose zaštiti biodiverziteta?
DaNeNe znam

Da li ste i kako upoznati sa aktivnostima Instituta za biologiju mora u zaštiti biodiverziteta (obilježiti sve relevantno):
Da, putem društvenih mrežaDa, putem Web sajtaDa, putem javnih medijaDa, ličnim kontaktomNisam

Da li ste i kako saznali za izgradnju morskog akvarijuma u Institutu za biologiju mora (obilježiti sve relevantno):
Da, putem društvenih mrežaDa, putem Web sajtaDa, putem javnih medijaDa, ličnim kontaktomNisam

(Visited 233 times, 1 visits today)