Donator

NorwegianMinistryForeign

Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore je dobio donaciju Norveške ambasade u Beogradu za sprovođenje projekta „Centar za zaštitu biodiverziteta mora „Boka akvarijum“ (MonteAqua)“ u saradnji sa Centrom za ribarstvo, biodiverzitet i zaštitu kopnenih voda Instituta za biologiju i ekologiju Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu (Srbija).

(Visited 604 times, 1 visits today)