Otkrivanje prekograničnog vodenog biodiverziteta – EXChAngE

EXChAngE

EXChAngE projekat razvija novi turistički proizvod – Plavu propusnicu (eng. Blue Pass), koji će omogućiti posjete novim tematskim rutama sa poboljšanom infrastrukturom: Dubrovnik i Akvarij (Hrvatska), Kotor i Akvarijum Boka (Crna Gora), Vodeni put Hutovo Blato i Stari most u Mostaru i rijeka Neretva (Bosna i Hercegovina), i privući više turista u tom području. Ovo će biti prvi pokušaj stvaranja takvog prekograničnog turističkog proizvoda.

Preuzmite plakat projekta:

O projektu

Projekt provodi jedinstveni konzorcijum sa Sveučilištem u Dubrovniku, Institutom za more i priobalje kao vodećim partnerom, te partnerima iz Bosne i Hercegovine: Turistička zajednica Hercegovačko-Neretvanskog kantona i Park prirode „Hutovo Blato“, kao i iz Crne Gore: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore i Turistička organizacija Kotor.

O glavnom cilju projekta, dr Nenad Antolović́, rukovodilac Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku (vodeći partner), rekao je „Provodiće se aktivnosti sa glavnim ciljem jačanja i diversifikacije turističke ponude kroz otkrivanje prekograničnog vodenog biodiverziteta i omogućavanje boljeg upravljanje i održivog korišćenja kulturnog i prirodnog nasleđa“.

Projekat je podržan u okviru Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014 – 2020, i koristi ERDF i IPA II fondove Evropske unije. Ukupan budžet projekta je 1,7 miliona eura, a EU sufinansira sa 1,4 miliona eura. Projekat je započeo 15. avgusta 2020. godine i trajaće 24 mjeseca.

Partneri

Sveučilište u Dubrovniku, Institut za more i priobalje

Osnovne nadležnosti Instituta su istraživanje biološke raznolikosti mora, ekologije i upravljanje akvarijumom. Nedavni rezultati prikazuju ekološke uslove u prekograničnom regionu Hrvatska – Crna Gora i obrazovne, kulturne i etnografske turističke atrakcije na selu.

Turistička organizacija Kotor

Osnovne aktivnosti TO Kotor su očuvanje, unaprjeđenje i promocija autentičnih vrijednosti grada Kotora; organizacija i promocija tradicionalnih manifestacija i svih drugih vrsta događaja koji doprinose obogaćivanju turističke ponude; podsticanje i organizovanje aktivnosti usmjerenih na zaštitu i očuvanje turističkog prostora, životne sredine i kulturne baštine; valorizacija svih resursa koje grad Kotor posjeduje kako bi obogatio svoju turističku ponudu i proizvod.

Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora

Osnovne kompetencije IMB-a fokusirane su na istraživanja u oblastima marikulture, očuvanja mora, ihtiologije i morskog ribarstva, hemije, opšte biologije, neurofiziologije i eko-fiziologije, biohemije i molekularne biologije. Nedavni rezultati predstavljaju morski biodiverzitet Bokokotorskog zaliva i daju ulazne podatke za Nacionalnu strategiju integrisanog upravljanja obalnim područjem Crne Gore.

Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona

Od osnivanja 2002. godine TZHNK stvara i promoviše identitet i reputaciju turizma Hercegovačko-Neretvanskog kantona. TZHNK je aktivan u reklamnim aktivnostima od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu, kao i na podizanju nivoa kvaliteta i ukupne turističke ponude kantona.

Park prirode Hutovo Blato

Osnovne djelatnosti „Parka prirode Hutovo Blato“ d.o.o. Čapljina su zaštita, očuvanje, unaprjeđenje, održivo upravljanje i promocija močvare Hutovo blato kao parka prirode, prevashodno kroz turizam i ribolov i prezentaciju kulturne baštine.

Sastanci

Virtuelni početni sastanak

Zbog ograničenja putovanja uslijed pandemije virusa Covid-19, Univerzitet u Dubrovniku je kao vodeći partner organizovao virtuelni početni sastanak na platformi Zoom 31. avgusta 2020. godine sa glavnim ciljem da se među partnerima razgovara o projektnim ciljevima, glavnim aktivnostima i rezultatima, postavljanju timova za implementaciju projekta i dogovore budući koraci za primjenu. Projektni partneri prihvatili su svoju ulogu u implementaciji projekta i spremili Sporazum o partnerstvu za proces potpisivanja. Takođe je započeta priprema plana nabavke. Dogovoreno je da se lični početni sastanak održi u Institutu za biologiju mora, Kotor, Crna Gora, 11. septembra 2020.

Početni sastanak

Početni sastanak projekta „Otkrivanje prekograničnog vodenog biodiverziteta – EXChAngE“ održan je 11. septembra 2020. u Kotoru, Crna Gora. Sastanak je okupio svih 5 projektnih partnera iz 3 države: iz Hrvatske, Sveučilište u Dubrovniku, iz Bosne i Hercegovine Turističke organizaciju Hercegovačko-Neretvanske županije i Park prirode „Hutovo blato“, te i iz Crne Gore: Institut za biologiju mora Univerziteta u Crnoj Gori i Turistička organizacija Kotor. Projektni partneri potpisali su Sporazum o partnerstvu, postavili tela za upravljanje projektom i razgovarali o planiranim aktivnostima čime je projekat pokrenut.

Učesnici u sali za sastanke, dr Aleksandar Joksimović, direktor Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore, iskazuje dobrodošlicu učesnicima

 

S lijeva: dr Nenad Antolović́, šef Instituta za morska i obalna istraživanja Univerziteta u Dubrovniku i dr Nikša Glavić, menadžer projekta EXChAngE

Potpisivanje Partnerskog ugovora

S lijeva: Dr Nikša Glavić, menadžer projekta EXChAngE i gospodin Ramiz Bašić́, Turistička organizacija Hercegovačko-Neretvanske županije, Bosna i Hercegovina
S lijeva: Dr Nikša Glavić, menadžer projekta EXChAngE i gospodin Nikola Zovko, direktor Parka prirode „Hutovo blato“, Bosna i Hercegovina
S lijeva: Dr Nikša Glavić, menadžer projekta EXChAngE i Ana Nives Radović́, direktorka Turističke organizacije Kotor, Crna Gora
S lijeva: Dr Nikša Glavić, menadžer projekta EXChAngE i Mirko Đurović́, Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore

Uvodni događaj

Uvodni događaj projekta održan je 19. oktobra 2020. u Dubrovniku i Kotoru. Događaj je organizovan kao kombinovani seminar i vebinar, zbog ograničenja putovanja i sastanka usled pandemije virusa Covid-19. Svih 5 projektnih partnera predstavili su planirane projektne aktivnosti i rezultate u dvije sale za sastanke: jednoj na Univerzitetu u Dubrovniku i drugoj na Univerzitetu Crne Gore, uz učešće više od 30 zaintersovanih putem vebinara.

EXChAngE Launching Event webinar

O glavnom rezultatu projekta, dr Nenad Antolović, šef Instituta za morska i obalna istraživanja Univerziteta u Dubrovniku – vodeći partner, rekao je, „Blue Pass je mnogo više od zajedničke karte za pet lokaliteta u tri susedne države. Ponudit će sveobuhvatne informacije u digitalnom i papirnom obliku, obilazak Dubrovačkog akvarijuma (Hrvatska), Kotora i Akvarijuma Boka (Crna Gora), Vodenog puta Hutovo Blato i Mostarskog vodenog puta (Bosna i Hercegovina), te stvara zajednicu za održivo korištenje prekogranični vodeni biodiverzitet “.

Dr Nenad Antolović

Prezentacije

Naredni projektni sastanci

Okvirni vremenski raspored narednih projektnih događaja i obuka:

  • decembar 2020, Kotor: D.T1.4.5. Obuka za EXChAngE veb urednike, vebinar
  • juni / jul 2021. Mostar: D.T1.4.3. Obuka: Biodiverzitet rijeke Neretve
  • septembar 2021, Dubrovnik: D.T1.4.1. Obuka: Biološka raznolikost Jadranskog mora, seminar i vebinar.
  • mart / april 2022, Hutovo blato: D.T1.4.2. Obuka: Biodiverzitet Hutovog Blata, seminar i vebinar.
  • april 2022, Mostar: D.T1.3.10. Prezentacija na Mostarskom sajmu turizma
  • maj 2022, Kotor: D.T1.4.4. Obuka: Turistička prezentacija na engleskom jeziku, vebinar.
  • Juni / jul 2022, Kotor: D.C.2.1. Završna konferencija, seminar i vebinar.
(Visited 126 times, 1 visits today)