Monteaqua arhiva

Ugovor o stipendiji / Grant Agreement

Agreement MNE-17/0004 IBM-WEB-site

Addendum 01 MNE-17_0004-WEB

Adendum 02 MNE-17_0004-WEB

Tenderi / Tenders

015 MA Notice of call for expressions of interest for MonteAqua external experts

Notice of call

CV form

ToR Aquarist

ToR Local Coordinator Kotor

ToR PR Officers

ToR Maintenance Tehnician

014 MA Aquarium Boka supplies

Tender dossier 014-MA Aquarium boka supplies

013 MA Aquarium Boka construction

Invitation to tender Boka aquarium Phase 1
Tender dossier AquariumBoka 013-MA 2018.zip
Site visit

MA-013-Site_visit-Attendance-20181019

013-MA-2018-Award-notice

Cancellation of a work tender procedure

011 MA Auditing

011-MA-2018-Tender-dossier

010 MA Boka Aquarium aquaria

010 MA Boka Aquarium aquaria ToR

010 MA Boka Aquarium aquaria Contract notice

010 MA 2018 Tender dossier.zip

008 MA Organizacija događaja / Event organization

008 MA Event organization ToR

008 MA Event organization Contract notice

008 MA 2018 Tender dossier

008-MA_2018 MIRO & SONS Contract

008-MA_2018 MIRO & SONS Addendum

007 MA Boka Akvarijum Projekat / Boka Aquarium Project

007 MA Boka Aquarium Project ToR

007 MA Boka Aquarium Project Contract notice

007 MA Boka Aquarium Project Award 06 02 2018

007 MA 2018 Enforma Contract

007 MA 2018 Tender dossier

006 MA UCG PMFOCAK

006 MA UCG PMFOCAK Ugovor

005 MA Eksperti / Experts

005 MA 2018 EoI External experts for publication

005 MA 2018 Decision

005 MA 2018 1.36 1.38 Contract

005 MA 2018 1.8 1.20 1.24 Contract

005 MA 2018 Decision 2

005 MA 2018 Decision 3

004 MA E-services

004 MA E-services ToR

004 MA E-services Decision

004 MA E-services Contract notice

004 MA HTECH Contract

004 MA 2018 Tender dossier

003 MA Vizuelni identitet / Visual identity

003 MA 2017 Odluka

003 MA 2017 Konkurs za dizajniranje

002 MA LKKO

002 MA LKKO ToR

002 MA LKKO Pozivno pismo

002 MA LKKO Odluka

001 MA PM

001 MA PM ToR

001 MA PM Pozivno pismo

001 MA PM Odluka

Akvarijum Boka / Aquarium Boka

Akvarijum Boka Idejno resenje

Akvarijum Boka idejni koncept

Radionice / Workshops

Invazivne i unesene vrste / Invasive and alien species

Agenda

Radoje Laušević, projekat Monteaqua

Jakov Dulčić_Lokalno ekološko znanjei ribarstvena istraživanja u Hrvatskoj

Danilo Mrdak, Invazivne i unesene vrste slatkovodnih ekosistema

Jelena Leković, Dozvole za uvoz, izvoz i držanje biljaka, gljiva i životinja i zaštićenih vrsta koje se koriste u komercijalne svrhe

Jovana Tomanić, Monitoring novih i inazivnih vrsta riba i rakova metodom LEK (Local Ecological Knowledge)

Milena Bataković, Nacrt zakona o invazivnim i unesenim vrstama

Bijeli papir

Održivo ribarstvo – borba protiv nelegalnog ribolova / Sustainable fishing

Agenda

Dušan Varda, Uloga i značaj zaštićenih područja u moru

Aleksandar Joksimović, Naučna osnova kao polazna tačka održivog ribarstva

Urška Srnec, Održivo ribarstvo- iskustva Slovenije

Robert Smoje_Održivo ribarstvo – borba protiv nelegalnog ribolova

Slavica Pavlović, Održivo upravljanje morskim ribarstvom u CG sa posebnim osvrtom na mjere borbe protiv nelegalnog ribolova

Bijeli paper

CITES i ZOO

Agenda

Radoje Laušević, radionica uvod Cites Zoo

Lidija Vukčević, Carinska kontrola- CITES

Vladimir Pavićević, Direktive i prekogranična iskustva Crne Gore

Mirko Đurović, Aquarium Boka construction

Valter Kožul_Iskustva Dubrovačkog akvarijuma

Radoje Laušević, Center for Adriatic Biodiversity

Vladica Simić, Idejni koncept akvarijuma

Bijeli papir

Staništa i Zaštita morskih i obalnog područja u Crnoj Gori / Habitats and Marine Protected Areas

Agenda

Petra Rodić, Habitati- iskustva Hrvatske

Milena Bataković – Habitati, tekuće aktivnosti i iskustva

Aleksandra Ivanović, Upravljanje morskim područjima u zoni morskog dobra

Hrvoje Čižmek, Poređenje ribljeg fonda u CG i HR, da li su nam potrebna zaštićena područja

Ivana Stojanović, Zaštita obale i morskih područja

Vasilije Busković, Uspostavljenje zaštićenih morskih i obalnih područja

O nama

Institut za Biologiju mora osnovan je 1961. godine. Institut je nekoliko puta mijenjao svoju organizacionu strukturu, bio je pod različitim državnim upravama, a danas je organizaciona jedinica Univerziteta Crne Gore i jedina naučno-istraživačka ustanova u zemlji koja se bavi zaštitom i izučavanjem Jadranskog mora.

Kontakt

Adresa:
Institut za biologiju mora
Pfah 69, 85330
Dobrota, Kotor

Tel: +382 32 334 570
Email: monteaqua.izbm@ac.me

Realizaciju projekta finansijski je podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu
www.norveska.org.rs

Bild Studio © 2017. All Rights Reserved

(Visited 422 times, 1 visits today)