O projektu

Projekat

Centar za zaštitu biološke raznovrsnosti mora Boka Akvarijum – MonteAqua

Norveško ministarstvo vanjskih poslova, koje zastupa Norveška ambasada u Beogradu, dodijelilo je ugovor o stipendiji broj MNE-17/0004 Univerzitetu Crne Gore - Institutu za biologiju mora iz Kotora za realizaciju projekta „Centar za zaštitu biološke raznovrsnosti mora Boka Akvarijum – MonteAqua“ – orig.eng. „Marine Biodiversity Conservation Center “Boka Aquarium” – MonteAqua“. Predviđeno vrijeme sprovođenja projekta je od 4. decembra 2017. godine do 4. juna 2019. godine. Projekat se sprovodi u saradnji sa Centrom za ribarstvo i zaštitu biološke raznovrsnosti kopnenih voda Instituta za biologiju i ekologiju Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.

Uticaj projekta

Očekivani uticaj projekta (promijene i koristi koji će proizići iz projekta) je poboljšani proces pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji u oblasti zaštite prirode u odnosu na vodene ekosisteme i održivo upravljanje zaštićenim vodenim ekosistemima.

Projektni ishodi

Očekivani uticaj projekta će biti izazvan sa 5 planiranih ishoda:

  1. Bliža regionalna saradnja svih ciljnih grupa: Vladinih institucija odgovornih za proces evropskih integracija u okviru poglavlja 27 pregovaračkog procesa: Životna sredina, javnih institucija odgovornih za zaštitu biološke raznovrsnosti mora, javnih institucija odgovornih za zaštitu vodenih ekosistema, jedinica lokalne samouprave, akademskih institucija, opšte javnosti;
  1. Uvećani kapaciteti u oblasti životne sredine među vladinim institucijama odgovornim za proces evropskih integracija u okviru poglavlja 27 pregovaračkog procesa: Životna sredina i javnim institucijama odgovornim za zaštitu biološke raznovrsnosti mora;
  1. Uvećana svijest o značaju vodenih ekosistema i evropskog integracionog procesa u okviru poglavlja 27 pregovaračkog procesa: Životna sredina među javnim institucijama odgovornim za zaštitu biološke raznovrsnosti mora, javnim institucijama odgovornim za zaštitu vodenih ekosistema, jedinicama lokalne samouprave, akademskim institucijama, nevladinim organizacijama i opštoj javnosti;
  1. Osnaženi institucionalni kapaciteti za prihvatanje odgovarajuće zakonske regulative i sprovođenje akata za dostizanje pune transpozicije Evropske legislative u oblasti zaštite prirode (relevantne za vodene ekosisteme), a naročito među javnim institucijama odgovornim za zaštitu vodenih ekosistema (Agencija za životnu sredinu, Nacionalni parkovi Crne Gore, Nacionalni park „Skadarsko jezero“);
  1. Doprinos Crne Gore 14. cilju održivog razvoja „Zaštita i održivo korišćenje okeana, mora i morskih resursa za održivi razvoj“, prvenstveno od strane javnih institucija odgovornih za zaštitu biološke raznovrsnosti mora (Ministarstvo za održivi razvoj i turizam, Ministarstvo za poljoprivredu i ruralni razvoj, Javno preduzeće „Morsko dobro“, Agencija za životnu sredinu).

Projektni proizvodi

Svaki od navedenih ishoda biće generisan od strane projektnih proizvoda:

  Ishod 1 generisan od strane dva proizvoda:

  1. Uspostavljena mreža zvaničnika odgovornih za upravljanje zaštićenim vodenim ekosistemima, i
  1. Međunarodna konferencija „Zaštita biodiverziteta Jadrana“ koja će okupiti sve projektne ciljne grupe.
  Ishod 2 generisan od strane tri proizvoda:

  1. Ustanovljen Centar za očuvanje biodiverziteta mora „Boka akvarijum“, usredsrijeđen na javne institucije odgovorne za zaštitu biološke raznovrsnosti mora, jedinice lokalne samouprave, akademske institucije, nevladine organizacije i opštu javnost;
  1. Ustanovljen slatkovodni akvarijum „Skadarsko jezero“, usredsrijeđen na javne institucije odgovorne za zaštitu slatkovodnih ekosistema, jedinice lokalne samouprave, akademske institucije, nevladine organizacije i opštu javnost;
  1. Ustanovljen Spasilački centar za divlju floru i faunu, usredsrijeđen na javne institucije odgovorne za zaštitu biološke raznovrsnosti mora, jedinice lokalne samouprave, akademske institucije, nevladine organizacije i opštu javnost.
  Ishod 3 generisan od strane pet proizvoda:

  1. Razvijena komunikaciona platforma za učešće zainteresovanih strana u zaštiti biološke raznovrsnosti voda, dostupna za sve ciljne grupe;
  1. Razvijen WEB portal „Akvarijumi Crne Gore“, usredsrijeđen na sve ciljne grupe;
  1. Osigurana rodna ravnopravnost, relevantna za sve ciljne grupe;
  1. Odrijeđen status plave ajkule (Prionace glauca) u Jadranskom moru (morska vodeća vrsta), usredsrijeđen na javne institucije odgovorne za zaštitu biološke raznovrsnosti mora, akademske institucije, nevladine organizacije i opštu javnost;
  1. Odrijeđen status evropske jegulje (Anguilla anguilla) u Skadarskom jezeru (slatkovodna vodeća vrsta), usredsrijeđen na javne institucije odgovorne za zaštitu slatkovodnih ekosistema, akademske institucije, nevladine organizacije i opštu javnost.
  Ishod 4 generisan od strane četiri proizvoda:

  1. Radionica „EC direktiva 92/43/EEC (Staništa)“,
  1. Radionica „EC direktiva 1999/22/EC (Zoo)“,
  1. Radionica „EC regulativa No 338/97 (CITES)“, „EC regulativa No 865/2006 (CITES)“, „EU regulativa No 791/2012 (CITES)“,
  1. Radionica „EU regulativa 1143/2014 (Invazivne strane vrste)“,

  Napomjena: sve radionice su fokusirane na vladine institucije odgovorne za proces evropskih integracija u Poglavlju 27: Životna sredina;

  Ishod 5 generisan od strane tri proizvoda:

  1. Predlog zaštite crnogorskih obalskih i morskih područja na osnovu najboljih raspoloživih naučnih informacija, uglavnom dostavljenih od strane javnih institucija odgovornih za očuvanje biološke raznovrsnosti mora,
  1. Promovisani održiv izlov i negativni efekti prekomjernog ribolova, nelegalnih, neprijavljenih i neregulisanih ribolovnih i destruktivnih ribolovnih praksi, posebno između jedinica lokalne samouprave, akademskih institucija, nevladinih organizacija, javnosti,
  1. Sprečeno zagađivanje mora, prvenstveno od strane jedinica lokalne samouprave, akademskih institucija, nevladinih organizacija, javnosti.

Projektne aktivnosti

   • Glavne grupe projektnih aktivnosti su:

    1. Uspostavljanje Centra za zaštitu biološke raznovrsnosti mora „Boka akvarijum“ na Institutu za biologiju mora Kotor
    1. Uspostavljanje slatkovodnog „Skadarskog akvarija“ u Nacionalnom parku „Skadarsko jezero“
    1. Razvoj komunikacijske platforme za učešće zainteresovanih strana u očuvanju biodiverziteta vode
    1. Organizovanje radionica za izgradnju kapaciteta
    1. Organizovanje međunarodne konferencije „Zaštita biodiverziteta Jadrana“ 2019.

Predviđene ciljne grupe su crnogorska Vlada i javne institucije, odabrane jedinice lokalne samouprave, akademske zajednice, ribari, nevladine organizacije i javnost.

Planirani efekti

   • Planirani efekti za ciljne grupe projekta su:

    1. Bliža regionalna saradnja
    1. Povećanje kapaciteta u oblasti životne sredine
    1. Povećana javna svijest o važnosti vodenih ekosistema i procesu evropskih integracija u Poglavlju 27: Životna sredina
    1. Jačanje institucionalnih kapaciteta za usvajanje odgovarajućih zakonskih odredbi i implementacija akata za postizanje potpune transpozicije zakonodavstva EU u oblasti zaštite prirode (relevantnih za vodne ekosisteme)
    1. Doprinos Crne Gore SDG-u 14 „Zaštita i održivo korištenje okeana, mora i morskih resursa za održivi razvoj“.
Lokacija

Pronađite nas

Adresa: Dobrota bb, Kotor, Crna Gora
Tel: +382 32 334 570
Email: monteaqua.izbm@ac.me

(Visited 408 times, 1 visits today)