Ines
Peraš

Lokalni koordinator za Kotor
E-mail: inesperas91@gmail.com

Osnovne akademske i specijalističke studije biologije sam završila na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici i stekla zvanje Specijaliste (Spec. sci) eksperimentalne biologije i biotehnologije.

Pripravnički sam odradila u Institutu za biologiju nakon čega sam angažovana na projektima koji su bili realizovani u Institutu, laboratoriji za razvojna istraživanja i marikulturu. Trenutno sam angažovana u Institutu za biologiju mora na projektu “Centar za zaštitu biološke raznovrsnosti mora Boka Akvarijum” -MonteAqua kao lokalni koordinator.

(Visited 178 times, 1 visits today)