Ivana Mladenović

Lokalni koordinator za Kragujevac
E-mail: ikamladenovic9@gmail.com

Apsolvent biologije Prirodno matematičkog fakulteta, Univerziteta u Kragujevcu. Od 2014. godine anagažovana u Centru za ribarstvo i konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda „Akvarijum“ Kragujevac. Član nevladine organizacije „Ekomar“. Učestvovala na više projekata u oblasti zaštite životne sredine u okviru nevladinog sektora.

(Visited 119 times, 1 visits today)