Radoje Laušević

Projektni
menadžer
E-mail: radoje.lausevic@gmail.com

Dr. Radoje Laušević ima bogato iskustvo koje uključuje nastavni i naučni rad, kao i razvoj, sprovođenje i ocjenjivanje projekata u oblasti životne sredine. Zvanje doktora nauka iz oblasti hidrobiologije stekao je 1996. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gdje je od 1996. do 2006. godine predavao Opštu hidrobiologiju. Bio je uključen i u istraživački rad u oblasti kontrole zagađenja nutrijentima, taksonomije i ekologije algi sa fokusom na silikatne alge. Predavao je i Hidroekologiju na Univerzitetu Singidunum, Fakultetu za primjenjenu ekologiju „Futura“ u Beogradu od 2013. do 2017. godine.

Od 2001. do 2016. godine dr. Laušević je radio u Regionalnom centru za životnu sredinu (www.rec.org) u Mađarskoj kao direktor kancelarije za Jugoslaviju (kasnije Srbiju i Crnu Goru) (2001.-2004.), Regionalni direktor za jugoistočnu Evropu (2004.-2008.) i kao Zamjenik izvršnog direktora (2008.-2016.), zadužen za strateško planiranje.

Od decembra 2017. godine dr. Laušević radi na Univerzitetu Crne Gore, u Institutu za biologiju mora u Kotoru, na uspostavljanju Centra za zaštitu biološke raznovrsnosti mora Boka Akvarijum – MonteAqua. Upravlja multidisciplinarnim timom koji jača proces evropskih integracija Crne Gore u oblasti zaštite prirode u sektorima vodenih ekosistema i održivog upravljanja zaštićenim vodenim ekosistemima sa fokusom na Jadransko more.

Osnovne kompetencije dr. Lauševića su razvoj projekata i mobilizacija resursa, razvoj strateških i operativnih planova, rukovođenje i upravljanje kadrovima, sprovođenje projekata i programa, politike životne sredine, upravljanje prirodnim resursima, zaštita biodiverziteta, vodna bezbednost, marinska biologija i izgradnja javnih akvarijuma.

(Visited 279 times, 1 visits today)