Međunarodna saradnja i doprinos međunarodnom okviru i podacima, kao i njihovo dijeljenje su neophodna mjere u rješavanju pitanja zagađenja mora.

Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore (IBM) objavio je studiju „Sprječavanje zagađenja mora“ koja je istakla značaj medijske podrške u promovisanju očuvanja mora i okeana kao osnove za zdravu i održivu budućnost.

Studija ukazuje da su preventivne mjere za smanjenje rizika od izlivanja nafte i akcije na lokalnom nivou od najvećeg značaja. Jedna od predloženih mjera je i stalno usavršavanje mladih i opšte populacije.

O važnosti saradnje u smanjenju zagađenja mora, vodeća autorka studije, dr Milica Mandić, naučna saradnica u IMB-u, rekla je da „zagađenje mora ne prepoznaje teritorijalne granice; međunarodna saradnja i doprinos međunarodnom okviru i podacima, kao i njihovo dijeljenje su neophodna mjere u rješavanju pitanja zagađenja mora“.

Ova studija i publikacija izrađene su u okviru projekta „Centar za očuvanje morskog biodiverziteta “Boka akvarijum“ (MonteAqua)“, koji sprovodi IBM u saradnji sa Centrom za ribarstvo i očuvanje biodiverziteta kopnenih voda Instituta za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.

Studija je objavljena na engleskom jeziku i dostupna za besplatno preuzimanje na sledećem LINKU.

(Visited 44 times, 1 visits today)