KOTOR, CRNA GORA, 22.06.2020. – Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore objavio je studiju „Procjena stanja evropske jegulje (Anguilla anguilla) u Skadarskom jezeru, koja opisuje jegulju kao karakterističnu vrstu jezera.

Studija opisuje jegulju kao izuzetno ugroženu vrstu ribe. Jegulja naseljava cijelu vodenu masu Skadarskog jezera, od obala do centralnih dijelova, od malih obalnih izvora do dubina podvodnih izvora zvanih „oka“. Postoji izražena potreba za regulisanjem i kontrolom izlova jegulje ribljim zamkama na rijeci Bojani u Albaniji tokom njene migracije. Da bi se smanjio pritisak ribolova na populaciju jegulja u Skadarskom jezeru, autori predlažu da se procijeni mogućnost njihovog uzgajanja i korišćenje njihove mlađi iz delte Bojane kao uzgojnog materijala.

O značaju jegulje za Skadarsko jezero vodeći autor ove studije, dr Danilo Mrdak, vanredni profesor na Univerzitetu Crne Gore, rekao je da „predlažemo da se jegulja, zajedno sa pelikanom, proglasi za vodeću vrstu Skadarskog jezera“.

Ova studija i publikacija izrađene su u okviru projekta „Centar za očuvanje morskog biodiverziteta “Boka akvarijum“ (MonteAqua)“, koji sprovodi IBM u saradnji sa Centrom za ribarstvo i očuvanje biodiverziteta kopnenih voda Instituta za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.

Studija je objavljena na engleskom jeziku i dostupna za besplatno preuzimanje sa ovog LINKA.

(Visited 487 times, 1 visits today)