Riba kovač (Zeus faber) je predložena kao „vodeća vrsta“ nedavno osnovanog akvarijuma Boka, kao što je navedeno u studiji „Rijetke i ugrožene vrsta riba u Jadranskom moru i prijedlog morskih vodećih vrsta“ koju je objavio Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore (IBM).

Studija predstavlja ažurirani spisak jadranskih vrsta riba. Od više od 400 zabilježeni vrsta, 120 ima visoki komercijalni i ekonomski značaj i ciljne su vrste u ribarstvu. Studija ukazuje da su jadranske ribe suočene sa brojnim pritiscima, a njih 15 je označeno kao kritično ugroženo.

O značaju vodećih vrsta u očuvanju morske biološke raznolikosti, vodeća autorka studije dr Ana Pešić, naučna saradnica u IBM-u, rekla je da “posljednjih decenija koncept “kišobranskih vrsta” ili “vodećih vrsta” ima za cilj da promoviše podizanje svjesti javnosti i prikupljanje sredstava za očuvanje sa krajnjom svrhom zaštite biološke raznolikosti“.

Ova studija i publikacija izrađene su u okviru projekta „Centar za očuvanje morskog biodiverziteta “Boka akvarijum“ (MonteAqua)“, koji sprovodi IBM u saradnji sa Centrom za ribarstvo i očuvanje biodiverziteta kopnenih voda Instituta za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.

Studija je objavljena na engleskom jeziku i dostupna za besplatno preuzimanje na sledećem LINKU.

(Visited 277 times, 1 visits today)