Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Direkcija za klimatske promjene i mediteranske poslove pridružili su se projektu MonteAqua

Direktorat za klimatske promjene i mediteranske poslove, Ministarstvo održivog razvoja i turizma (MRT) predloženi su kao focal point za WS6: Očuvanje crnogorskih primorskih i morskih područja

Dr. Radoje Laušević, menadžer projekta MonteAqua sastao se sa gospodinom Ešefom Husićem i njegovim timom u Direkciji za Klimatske promjene i mediteranske poslove, Ministarstva održivog razvoja i turizma.
Dr. Radoje Laušević je predstavio aktivnosti u okviru MonteAqua projekta, praćene diskusijom o radionicama i predložio stručnjake koji će učestvovati u njihovoj organizaciji. Direkcija za klimatske promjene i mediteranske poslove, Ministarstvo održivog razvoja i turizma (MRT) su predloženi kao ciljna grupa za radionicu pod nazivom “Očuvanje crnogorskih priobalnih i morskih područja, koja je planirana za decembar 2018. godine, a gospođa Ivana Stojanović predložena je kao kontakt osoba  Ministarstva održivog razvoja i turizma, Direkcije za klimatske promjene i mediteranske poslove.

(Visited 1,044 times, 1 visits today)