Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja podržava MonteAqua projekat

Ministarstvo poljoprivrede, Direkcija za ribarstvo će učestvovati u projektu MonteAqua

Dr Mirko Đurović, direktor Instituta za biologiju mora u Kotoru i direktor projekta MonteAkva održali
su sastanak sa gospođom Slavicom Pavlović, direktorkom Direkcije za ribarstvo, Ministarstvo
poljoprivrede Crne Gore 7. decembra 2017.
Nakon prezentacije glavnih projektnih aktivnosti i planiranih ishoda gospođa Pavlović izrazila je
podršku i ponudila kapacitete Direkcije za ribolov koja bi aktivno učestvovala u realizaciji projekta.
Radionica “Održivi ribolov”, koja je okončano planirana za juni 2018. godine, izgleda posebno
relevantna Direkciji za ribolov.
Prikazana lista projektnih događaja i Koncepta Akvarijuma Skadarsko jezero od strane rukovodioca
projekta Radoja Lauševića praćena je diskusijom o temama radionica.

(Visited 106 times, 1 visits today)