Kotor, Crna Gora: Ex-post evaluacija projekta MonteAqua (engl. “Marine Biodiversity Center “Boka Aquarium”) daje zaključke i preporuke u vezi sa implementacijom, dostignućima  i obrazloženjem projekta. Konačna ocjena je da Projekat MonteAqua prevazilazi brojne kriterijume i predstavlja primjer dobre prakse.

Što se tiče implementacije, procjena kaže da su projektne aktivnosti sprovedene efikasno i isplativo, dok su akteri projekta bili adekvatno zainteresovani i uključeni. Projekat je doprinio ukupnom cilju pomoći Norveške Zapadnom Balkanu podrškom društveno-ekonomskom razvoju u Crnoj Gori kroz povećanje kapaciteta na polju životne sredine. Projekat je  takođe  doprinio prioritetima i planovima Instituta za biologiju mora.

Procjena ukazuje da su projektne aktivnosti  ostvarile svoje ciljeve. One su doprinijele unaprjeđivanju procesa integracije Crne Gore u EU u Poglavlju 27 životna sredina. Evaluacija takođe potvrđuje da postoje dokazi unaprjeđenje regionalne saradnje kao rezultat projekta MonteAqua i  povećanih kapaciteta u relevantnim crnogorskim institucijama za transpoziciju i implementaciju sekcije zakonodavstva Evropske unije o životnoj sredini i klimatskim promjenama. Procjena kaže da  je Projekat MonteAqua obezbijedio odgovarajuće vrijednosti za uloženi novac, dok postoje dokazi da će aktivnosti imati trajne uticaje.

Kada je u pitanju obrazloženje projekta, procjena zaključuje da su sveukupni ciljevi adekvatno precizirani, posebno u pravcu unaprjeđivanja procesa integracije Crne Gore u EU u Poglavlju 27 životna sredina.

(Visited 53 times, 1 visits today)