Monteaqua o projektu

Uticaj projekta

Očekivani uticaj projekta (promijene i koristi koji će proizići iz projekta) je poboljšani proces pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji u oblasti zaštite prirode u odnosu na vodene ekosisteme i održivo upravljanje zaštićenim vodenim ekosistemima.

Projektni ishodi

Očekivani uticaj projekta će biti izazvan sa 5 planiranih ishoda:

 1. Bliža regionalna saradnja svih ciljnih grupa: Vladinih institucija odgovornih za proces evropskih integracija u okviru poglavlja 27 pregovaračkog procesa: Životna sredina, javnih institucija odgovornih za zaštitu biološke raznovrsnosti mora, javnih institucija odgovornih za zaštitu vodenih ekosistema, jedinica lokalne samouprave, akademskih institucija, opšte javnosti;
 2. Uvećani kapaciteti u oblasti životne sredine među vladinim institucijama odgovornim za proces evropskih integracija u okviru poglavlja 27 pregovaračkog procesa: Životna sredina i javnim institucijama odgovornim za zaštitu biološke raznovrsnosti mora;
 3. Uvećana svijest o značaju vodenih ekosistema i evropskog integracionog procesa u okviru poglavlja 27 pregovaračkog procesa: Životna sredina među javnim institucijama odgovornim za zaštitu biološke raznovrsnosti mora, javnim institucijama odgovornim za zaštitu vodenih ekosistema, jedinicama lokalne samouprave, akademskim institucijama, nevladinim organizacijama i opštoj javnosti;
 4. Osnaženi institucionalni kapaciteti za prihvatanje odgovarajuće zakonske regulative i sprovođenje akata za dostizanje pune transpozicije Evropske legislative u oblasti zaštite prirode (relevantne za vodene ekosisteme), a naročito među javnim institucijama odgovornim za zaštitu vodenih ekosistema (Agencija za životnu sredinu, Nacionalni parkovi Crne Gore, Nacionalni park „Skadarsko jezero“);
 5. Doprinos Crne Gore 14. cilju održivog razvoja „Zaštita i održivo korišćenje okeana, mora i morskih resursa za održivi razvoj“, prvenstveno od strane javnih institucija odgovornih za zaštitu biološke raznovrsnosti mora (Ministarstvo za održivi razvoj i turizam, Ministarstvo za poljoprivredu i ruralni razvoj, Javno preduzeće „Morsko dobro“, Agencija za životnu sredinu).

Projektni proizvodi

Svaki od navedenih ishoda biće generisan od strane projektnih proizvoda:

Ishod 1 generisan od strane dva proizvoda:

 1. Uspostavljena mreža zvaničnika odgovornih za upravljanje zaštićenim vodenim ekosistemima, i
 2. Međunarodna konferencija „Zaštita biodiverziteta Jadrana“ koja će okupiti sve projektne ciljne grupe.

Ishod 2 generisan od strane tri proizvoda:

 1. Ustanovljen Centar za očuvanje biodiverziteta mora „Boka akvarijum“, usredsrijeđen na javne institucije odgovorne za zaštitu biološke raznovrsnosti mora, jedinice lokalne samouprave, akademske institucije, nevladine organizacije i opštu javnost;
 2. Ustanovljen slatkovodni akvarijum „Skadarsko jezero“, usredsrijeđen na javne institucije odgovorne za zaštitu slatkovodnih ekosistema, jedinice lokalne samouprave, akademske institucije, nevladine organizacije i opštu javnost;
 3. Ustanovljen Spasilački centar za divlju floru i faunu, usredsrijeđen na javne institucije odgovorne za zaštitu biološke raznovrsnosti mora, jedinice lokalne samouprave,

Radionica „EC regulativa No 338/97 (CITES)“, akademske institucije, nevladine organizacije i opštu javnost.
Ishod 3 generisan od strane pet proizvoda:

 1. Razvijena komunikaciona platforma za učešće zainteresovanih strana u zaštiti biološke raznovrsnosti voda, dostupna za sve ciljne grupe;
 2. Razvijen WEB portal „Akvarijumi Crne Gore“, usredsrijeđen na sve ciljne grupe;
 3. Osigurana rodna ravnopravnost, relevantna za sve ciljne grupe;
 4. Odrijeđen status plave ajkule (Prionace glauca) u Jadranskom moru (morska vodeća vrsta), usredsrijeđen na javne institucije odgovorne za zaštitu biološke raznovrsnosti mora, akademske institucije, nevladine organizacije i opštu javnost;
 5. Odrijeđen status evropske jegulje (Anguilla anguilla) u Skadarskom jezeru (slatkovodna vodeća vrsta), usredsrijeđen na javne institucije odgovorne za zaštitu slatkovodnih ekosistema, akademske institucije, nevladine organizacije i opštu javnost.

Ishod 4 generisan od strane četiri proizvoda:

 1. Radionica „EC direktiva 92/43/EEC (Staništa)“,
 2. Radionica „EC direktiva 1999/22/EC (Zoo)“, „EC regulativa No 865/2006 (CITES)“, „EU regulativa No 791/2012 (CITES)“,
 3. Radionica „EU regulativa 1143/2014 (Invazivne strane vrste)“.
 4. Napomjena: sve radionice su fokusirane na vladine institucije odgovorne za proces evropskih integracija u Poglavlju 27: Životna sredina;

Ishod 5 generisan od strane tri proizvoda:

 1. Predlog zaštite crnogorskih obalskih i morskih područja na osnovu najboljih raspoloživih naučnih informacija, uglavnom dostavljenih od strane javnih institucija odgovornih za očuvanje biološke raznovrsnosti mora,
 2. Promovisani održiv izlov i negativni efekti prekomjernog ribolova, nelegalnih, neprijavljenih i neregulisanih ribolovnih i destruktivnih ribolovnih praksi, posebno između jedinica lokalne samouprave, akademskih institucija, nevladinih organizacija, javnosti,
 3. Sprečeno zagađivanje mora, prvenstveno od strane jedinica lokalne samouprave, akademskih institucija, nevladinih organizacija, javnosti.

Projektne aktivnosti

  • Glavne grupe projektnih aktivnosti su:
   • Uspostavljanje Centra za zaštitu biološke raznovrsnosti mora „Boka akvarijum“ na Institutu za biologiju mora Kotor
   • Uspostavljanje slatkovodnog „Skadarskog akvarija“ u Nacionalnom parku „Skadarsko jezero“
   • Razvoj komunikacijske platforme za učešće zainteresovanih strana u očuvanju biodiverziteta vode
   • Organizovanje radionica za izgradnju kapaciteta
   • Organizovanje međunarodne konferencije „Zaštita biodiverziteta Jadrana“ 2019.

   Predviđene ciljne grupe su crnogorska Vlada i javne institucije, odabrane jedinice lokalne samouprave, akademske zajednice, ribari, nevladine organizacije i javnost.

Planirani efekti

  • Planirani efekti za ciljne grupe projekta su:
   • Bliža regionalna saradnja
   • Povećanje kapaciteta u oblasti životne sredine
   • Povećana javna svijest o važnosti vodenih ekosistema i procesu evropskih integracija u Poglavlju 27: Životna sredina
   • Jačanje institucionalnih kapaciteta za usvajanje odgovarajućih zakonskih odredbi i implementacija akata za postizanje potpune transpozicije zakonodavstva EU u oblasti zaštite prirode (relevantnih za vodne ekosisteme)
   • Doprinos Crne Gore SDG-u 14 „Zaštita i održivo korištenje okeana, mora i morskih resursa za održivi razvoj“.
Location

Find us!

Address: Put I. bokeljske brigade 68, 85330 Kotor, Montenegro
Phone: +382 32 334 570
Email: monteaqua.izbm@ac.me

(Visited 31 times, 1 visits today)