Kotor, Crna Gora. Centar za zaštitu biodiverziteta Jadrana “Boka akvarijum” je upravo obilježen sa novim natpisima na glavnom ulazu. Ti natpisi označavaju projekte i donatore koji su omogućili osnivanje akvarijuma:

  • Projekat Centar za zaštitu biodiverziteta Jadrana “Boka akvarijum” – MonteAqua, koji je počeo 30. novembra 2017. godine, sa ukupnim budžetom od 1.175.333,81 EUR, od čega je grant Norveške 753.673,81 EUR. Projekat se završava 31. decembra 2020. godine. Više informacija je dostupno na veb sajtu projekta: https://www.aquariumboka.ucg.ac.me/.

  • Projekat Oprema za Centar za zaštitu biodiverziteta Jadrana “Boka akvarijum” – MonteAqua, koji je sproveden u periodu od 1. aprila 2019. do 31. aprila 2020. godine. Projekat je finansiran iz granta Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore iz kredita Svjetske banke za realizaciju Drugog projekta institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede (MIDAS 2) u iznosu od 369.066,69 EUR

  • Projekat Centar za zaštitu biodiverziteta Jadrana “Boka akvarijum” – Izložba na otvorenom, omogućen sufinansiranjem Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore u iznosu od 80.000 EUR

Postavljanje natpisa je dio završne izrade Akvarijuma.

 

(Visited 85 times, 1 visits today)