Za potrebe projekta “Centar za zaštitu biološke raznovrsnosti mora Boka Akvarijum – MonteAqua” Univerzitet Crne Gore – Institut za biologiju mora iz Kotora raspisuje poziv za izražavanje interesa za pozicije spoljnih eksperata. Opis procedure i oblasti za koje se raspisuje ovaj poziv možete naći i priloženom dokumentu (005-MA-2018-EOI-External-experts_for-publication.pdf).

Registraciona procedura

Cilj poziva za izražavanje interesa za pozicije spoljnih eksperata na projektu MonteAqua je izrada liste potencijalnih eksternih eksperata. Zainteresovani za pozicije eksternih eksperata treba da pošalju svoju elektronsku prijavu na sledeću adresu: monteaqua.izbm@ac.me, do 16:00 časova u srijedu, 31. januara 2018.

Tražene informacije

Elektronska prijava treba da sadrži:

  1. Naslovno pismo sa punim kontakt detaljima zainteresovanog eksperta i listu oblasti (jedne ili više) za koju se zainteresovani prijavljuje. Lista oblasti data je u poglavlju broj 7 priloženog dokumenta.
  2. CV (formular biografije je dat u dokumentu 005-MA-2018-CV.docx)

Procedura selekcije

Detaljna procedura selekcije objašnjena je u dokumentu 005-MA-2018-EOI-External-experts_for-publication.pdf.

Informacije

U odeljku „Dokumenti“ nalazi se detaljni opis poziva i formular biografije.

Dokumenti

005_MA_2018_CV.DOCX
005_MA_2018_EoI_External_experts_for_publication.pdf

(Visited 194 times, 1 visits today)