Kotor, Crna Gora. Potrebno je mnogo više vremena, uslijed vanrednih okolnosti izazvanih pandemijom Covid-19, da se koncept Akvarijuma Boka prevede sa crteža u stvarnost. Radovi na montaži su u toku, ali sa značajnim zakašnjenjem. Stoga je period implementacije projekta „Centar za zaštitu biodiverziteta mora Akvarijum Boka – MonteAqua“ (grant Norveškog Ministarstva spoljnih poslova broj MNE-17/0004 Univerzitetu Crne Gore – Institutu za biologiju mora) produžen do 31. decembra 2020.

Filippo Riccardi, partner u kompaniji Panaque srl iz Rima, objašnjava rukovodstvu Akvarijuma Boka rad na montaži:

Filippo Riccardi, partner in Panaque srl, Rome, explaining assembling work to the Aquarium Boka management

Ovo produženje projekta omogućiće konačno sklapanje akvarijuma, hidrauličku provjeru i početno naseljavanje rezervoara sa planiranim organizmima, u skladu sa konceptom Akvarijuma. Nastojimo da otvorimo Akvarijum za prve posjetioce krajem decembra.

U toku je sklapanje akvarijuma Boka. Rad izvodi kompanija Panaque srl iz Rima:

Sistem za održavanje života za tankove 6 i 7:

Life support system for tanks 6 and 7
(Visited 58 times, 1 visits today)