Rok za dostavu abstrakta za drugu Međunarodnu konferenciju: Zaštita biodiverziteta Jadrana – AdriBioPro2022, koja će biti održana u Kotoru od 13. do 16. juna 2022. godine produžen je do 29. aprila 2022. godine. Konferencija će biti usredsređena na to kako savremena istraživanja o zaštiti biodiverziteta Jadrana, očuvanju priobalnih i morskih područja i održivom korišćenju morskih resursa mogu da doprinesu u procesu donošenja odluka. Fokus će biti stavljen na valorizaciji biodiverziteta Jadrana, kako morskog tako i slatkovodnog, kao turističke ponude. Konferencijske sesije biće održane u Centru za kulturu “Nikola Đurković” u Starom gradu Kotoru. Sažetke za predložene usmene i poster prezentacije (do 2.000 znakova uključujući razmake) treba proslediti organizatorima Konferencije popunjavanjem  ovog on-line  FORMULARA. Biće izvršen izbor usmenih i poster prezentacija, a govornici i prezenteri će biti obavešteni do 13. maja 2022. godine.

Preuzmite AdriBioPro2022-2nd-Announcement

(Visited 90 times, 1 visits today)