Projekti

Centar za zaštitu biodiverziteta Jadrana „Akvarijum Boka“, kao organizaciona jedinica Instituta za biologiju mora, integriše istraživanje i edukaciju za promovisanje i praktikovanje efikasne konzervacije u ime divljih životinja mora. Ovdje predstavljamo najznačajnije projekte Akvarijuma Boka.

(Visited 167 times, 1 visits today)