Neprerađena morska voda za rezervoare Akvarijuma Boka crpiće se direktno iz mora, sa nekih 15 metara dubine ispred Instituta za biologiju mora. Zbog karakteristika Bokokotorskog zaliva, to se pokazalo kao jedino održivo rješenje. Nakon sedimentacije, morska voda će se pumpati do akvarijuma a po potrebi prečišćavati u sistemima za održavanje života, koji su instalirani za grupe od 2-3 akvarijuma. Temperatura vode predstavlja jedan od potencijalnih problema. Dok je za većinu planiranih organizama koji će biti izloženi u akvarijumskim bazenima optimalna temperatura oko 17°C, neobjavljeni podaci o kvalitetu morske vode za 2018. i 2019. godinu ukazuju na temperaturu vode iznad optimalne tokom dužeg perioda godine, sa izmjerenim maksimumom od 23,9°C u oktobru 2019. Kao rješenje ovog problema na krovu akvarijuma postavljen je sistem za hlađenje vode, sa dvije termičke pumpe velikog kapaciteta (vodeni hladnjaci) koje će raditi naizmjenično. Zatvoreni krug hladne vode sa izmjenjivačima toplote montirala je u martu 2020. godine kompanija Ening iz Crne Gore.

Foto: Montiranje termičke pumpe na krovu Akvarijuma Boka

Efikasnost sistema će se provjeriti tokom hidrauličnog podešavanja akvarijuma Boka, koji je odložen za kraj ljeta 2020. godine.

(Visited 102 times, 1 visits today)