Vladica Simić je pripremio koncept dizajn akvarijuma “Boka Akvarijum”

Koncept dizajn “Boka akvarijuma” zasnivaće se na dokumentu koji je pripremio dr Vladica Simić. Akvarijum će imati tri glavne sekcije

Igor Mirović, direktor kompanije “Reefroom Serbia”, održao je sastanak sa dr Vladicom Simić i Monteaqua timom. Diskusija je bila o koncept dizajnu  Akvarijuma Boke koju je pripremio dr. Vladica Simić. Akvarijum će imati tri glavne sekcije: glavnih sekcija- Svjetsko more, zatim  živi svijet Jadranskog mora i poseban dio – Bokokotorski zaliv.
Nakon diskusije i razmjene informacija, dogovoreno je da će koncept doraditi autori tima dr Vladica Simić, vođa tima, Igor Mirović, član i dr. Radoje Laušević, član.

(Visited 169 times, 1 visits today)