Crnogorska obala i podmorje predstavljaju nacionalne vrijednosti koje se moraju sačuvati.

Institut za biologiju mora Univerziteta Crne gore objavio je studiju pod naslovom „Zaštita obalnog i morskih područja Crne Gore“ koja daje pregled literaturnih podataka i aktivnosti za proglašenje tri zaštićena morska područja u Crnoj Gori.

Studija opisuje Crnogorsku obalu i podmorje kao veoma vrijedno ali u isto vrijeme i veoma osjetljivo područje. Studija daje pregled literaturnih podataka koji ukazuju na potrebu stavljanja najmanje deset procenata tog područja pod zaštitu. Studija takođe daje pregled tekućih aktivnosti i projekata na definisanju zaštićenih morskih područja i sagledavanju njihovog ekološkog značaja. U razmatranje su uzete 3 oblasti: područje Platamuna, ostrvo Katiči i šira zona ostrva Stari Ulcinj.

Autor studije, dr Slavica Petović, viši naučni saradnik u IBM, za to područje kaže da ga karakteriše „visok razvojni potencijal kao i kompleksni odnosi između antropogenih aktivnosti i prirodnog okruženja koji često kao posljedicu imaju izražene pritiske na prirodne resurse.“

Ova studija i publikacija izrađene su u okviru projekta „Centar za očuvanje morskog biodiverziteta “Boka akvarijum“ (MonteAqua)“, koji sprovodi IBM u saradnji sa Centrom za ribarstvo i očuvanje biodiverziteta kopnenih voda Instituta za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.

Studija se može preuzeti sa web sajta Akvarijuma Boka na ovom LINKU.

(Visited 130 times, 1 visits today)