Zaštita biodiverziteta Jadrana – AdriBioPro2022

Centar za zaštitu biodiverziteta Jadrana “Akvarijum Boka”, Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore, organizuje međunarodne konferencije Zaštita biodiverziteta Jadrana – AdriBioPro. Druga međunarodna konferencija: Zaštita biodiverziteta Jadrana – AdriBioPro2022 biće održana u Kotoru od 13. do 17. juna 2022. godine.

Detaljne informacije i program Konferencije dostupni su samo na engleskom jeziku i mogu se preuzeti sa sledeće stranice:

(Visited 92 times, 1 visits today)